Reclădim România

Programul guvernamental pentru dezvoltare

Transporturi

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

407,3 km de autostrăzi și drumuri expres în implementare!

Vom conecta cu autostrăzi provinciile istorice ale României prin aproximativ 3.000 km de autostrăzi și drumuri expres în perioada 2020-2030.

AUTOSTRADA A8

100 km de autostradă, 2.500 milioane de Euro

Proiectul autostrăzii A8 – Târgu Mureș – Iași – Ungheni va fi finalizat până în 2027. Podul Ungheni se va realiza în 2023, iar segmentul de autostradă Iași – Ungheni va fi gata în perioada 2024-2025. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostradă Tg. Neamț – Iași (inclusiv varianta ocolitoare Iași) se va realiza în perioada 2025-2026.

AEROPORTURI

Peste 2 mld Euro investiții în dezvoltarea rețelei de aeroporturi din România.

Pentru aeroporturile din cadrul rețelei primare, cum este Aeroportul Internațional Iași, sunt preconizate noi terminale cargo, terminale de pasageri pentru trafic național și internațional, precum și legături intermodale la nivel de infrastructură feroviară și rutieră, cu costuri estimate de 1,8 miliarde de euro.

CALE FERATĂ

460 mil Euro – 97 km de cale ferată

Vor fi alocate pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Pașcani – Iași – Ungheni.

DRUMURI JUDEȚENE

20.000 km drumuri locale și 7.000 km drumuri județene reabilitate

În perioada 2021-2027 vom reabilita și vom moderniza drumurile aflate într-un stadiu avansat de degradare (70% din drumurile județene și de interes local), dintre care cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 miliarde lei și 7.000 km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 miliarde lei.


Spitalul Regional de Urgență Iași

În valoare de 500 milioane de euro, noul spital va facilita accesul echitabil la servicii de calitate de prevenire, de diagnostic și terapeutice.

Odată cu înlocuirea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, noul SRU Iași va absorbi și unele servicii de urgență din alte spitale: Pneumologie de la Spitalul Clinic de Pneumologie Iași, Chirurgia pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași – 55 paturi, inclusiv UTI, Serviciile de obstetrică/ginecologie și neonatologie de la Spitalul de Obstetrică “Elena Doamna”, serviciile de urologie și nefrologie de la Spitalul Clinic “Dr. Parhon” și serviciile de neurologie de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Acesta va trata, de asemenea, pacienții din regiune cu politraumă, cu componente neurologice în departamentul de neurochirurgie.

Investim în educație

Modernizare și reabilitare

Sprijinim atât modernizarea şi reabilitarea unităţilor şcolare şi universitare, care să asigure condiţii optime de studiu cât şi construirea unor noi spaţii de învăţământ care să ofere o calitate a vieţii de student/elev la standarde ridicate.

Digitalizare

De asemenea, dorim să digitalizăm învăţământul prin dotarea cu dispozitive electronice cu conexiune la internet pentru elevii din zone defavorizate şi pentru cadrele didactice, în vederea desfăşurării activităţilor atât în şcoală cât şi online.

Campusuri

30 de cămine studenţeşti pentru 30 de instituţii de Învăţământ superior de stat din 13 centre universitare. Valoarea totală a investiţiilor 1,248 mld. Lei.

40 de noi campusuri şcolare. Valoare totală de aproximativ 2 mld. Lei.

2.488 de unităţi şcolare în modernizare cost estimat 6,046 mld. Lei.

Dezvoltare regională

Gaze naturale

1 mld. Euro pentru extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

Vom aloca 200 mil. Euro din exerciţiul financiar 2014-2020 şi 800 mil. Euro din cadrul financiar multianual 2021-2027 pentru extinderea şi înfiinţarea de noi reţele inteligente de gaze naturale, în scopul racordării a 70% dintre locuinţele din România.

Rețele de apă și canalizare

8 mld. Lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare pentru finanţarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural şi 150 în mediul urban.

Alte investiţii pentru 500 de microstaţii de tratare, fose septice şi sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei.