Programul județean

E timpul pentru dezvoltare

Infrastructura de transport

Șoseaua de Centură a Municipiului Iaşi
Printr-un parteneriat Consiliul Județean – Primărie – Guvern, vom face ca ieșenii să aibă o adevărată centură metropolitană.

Aeroportul Internațional Iaşi
Continuarea proiectului de modernizare a Aeroportului Internațional Iaşi, prin realizarea unui nou terminal de pasageri, un terminal cargo, un centru intermodal de pasageri și marfă și un nou drum perimetral de acces.

Trenul urban
Introducerea trenului urban, ca o alternativă „verde”, cu o capacitate de transport semnificativă, pentru deblocarea traficului din Zona Metropolitană.

Legarea tuturor centrelor de comună de drumurile judeţene, naţionale şi europene, prin drumuri asfaltate
Modernizarea rețelei de drumuri judeţene, naţionale sau europene prin fonduri care vor fi accesate prin Programul Operaţional Regional (POR), împrumuturi de la BERD și fonduri guvernamentale.

100 milioane de euro
Finalizarea cu fonduri europene a investiției pentru drumul județean care face legătura Iași – Suceava, de care vor beneficia 100.000 de locuitori ai județului.

200 de stații de autobuz
Modernizarea transportului public județean, prin construirea unei autogări moderne și a 200 de stații de autobuz pe drumurile județene.

Creșterea calității vieții

428 de milioane euro pentru extinderea serviciilor de furnizare a apei şi a rețelei de canalizare în localitățile din Județul Iași, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.
Până în 2024 nu vor mai exista localități din județ fără acces la apă, iar toate localitățile cu peste 2.000 de locuitori vor beneficia de canalizare.

Educație

Construcția de creșe și grădinițe în zona metropolitană.

Construirea unui campus unic în România pentru învățământul profesional și tehnic. Zona metropolitană și parcurile industriale vor avea nevoie de mână de lucru calificată.

Niciun elev fără acces la educația online și condiții decente la școală. Vom face acest lucru prin parteneriate cu marile companii din Iași, dar și cu fonduri europene sau din bugetul CJ.

Nicio școală cu toaletă în curte și fără pază.

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale

Copiii aflați în centrele de plasament
În 4 ani, prin fonduri europene sau fonduri de la bugetul local, vom restructura toate centrele de plasament de la Bogdana, Bucium, CA Rosetti, Centrul Rezidențial de la Pașcani
„Sf. Stelian” și Centrul de la „Ion Holban”.

Prevenirea abandonului și menținerea copilului în familia naturală
Consolidarea şi păstrarea familiilor este privită ca modul optim de a promova dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Vom accentua măsurile pentru a preveni separarea copiilor de familiile lor de origine.

Copiii separați temporar sau definitiv de părinți

Prin specialiștii DGASPC, vom demara un amplu proces pentruidentificarea, evaluarea psihosocială, atestarea, reatestarea și consilierea familiilor care îndeplinesc garanțiile morale
și materiale pentru a ocroti, la domiciliul lor, copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor naturali.

Protecția persoanelor cu dizabilități
Ne vom preocupa și ne vom îngriji ca acestea să fie susținute și protejate. O comunitate care are grijă de toți membrii săi este o comunitate puternică!

Sport, recreere, timp liber

 • Strategie integrată pentru sportul de performanță și cel de masă
 • Dezvoltarea AsociațIilor Sportive Școlare
 • Sprijinirea financiară a sportului de performanță
 • Construirea de baze sportive și săli multifuncționale
 • Academie de tenis pe modelul celor propuse de foştii mari tenismEni români, Ion Ţiriac şi Ilie Năstase
 • Parcuri pentru recreere și realizarea de „zone verzi”

Mediu

 • Protejarea Codrilor Seculari ai Iașului și introducerea primelor păduri virgine din Iași în catalogul național
 • Înființarea Pădurilor Parc în Iași
 • Creșterea Fondului Forestier al Iașului și continuarea campaniei „O Pădure Cât o Țară!”
 • Creșterea calității aerului – creșterea calității vieții ieșenilor
 • Colectare selectivă – Reciclare Județ curat!
 • Grădină Zoologică și Zimbrărie în Județul Iași

Protejarea Codrilor Seculari ai Iașului și introducerea primelor păduri virgine din Iași în catalogul național

Sport, recreere, timp liber

 • Realizarea unei Strategii Culturale a județului
 • Investiții în modernizarea căminelor culturale de la sate
 • Finanțarea evenimentelor culturale
 • Masterplan și strategie
 • Reabilitarea monumentelor istorice cu valoare națională și universală.
 • Program județean de finanțare pentru ONG-urile culturale și artiștii independenți din județul Iași.
 • Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” – Identificarea unui spațiu propice activității bibliotecii.
 • Reabilitarea clădirii Filarmonicii de Stat
 • Program multianual pentru restaurarea, conservarea și promovarea monumentelor istorice religioase de lemn din județul Iași
 • Conservarea tradițiilor și culturii locale
 • Organizarea celui mai mare festival al vinului, gastronomiei şi culturii din România

Relația cu Republica Moldova și Românii de Pretutindeni

 • Departament nou în cadrul Consiliului Județean

Vom înființa un departament nou în cadrul Consiliului Județean care va gestiona relația cu Republica Moldova și cu Românii de Pretutindeni.

 • Finanțări pentru ONG-uri, Tineri, proiecte și programe dedicate
  Vom crea un instrument de finanțare care să stimuleze organizațiile și asociațiile care promovează legătura cu Republica Moldova și cu Românii de Pretutindeni.

Antreprenoriatul şi mediul de afaceri

Parcuri industriale
pentru crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de investiții străine. Prin Parteneriat Metropolitan extins vom dezvolta parcuri industriale și incubatoare de afaceri. Consiliul Județean Iași este astăzi singurul consiliu județean din țară care nu are niciun parc industrial operaționalizat.

Parc tehnologic IT&C
De 5 milioane de Euro care să angajeze, în primii 2 ani, 1000 de tineri specializați în domeniul IT şi în industriile conexe.

Agricultură și dezvoltare rurală

Promovarea asocierii producătorilor agricoli, în vederea creșterii puterii de negociere cu lanțurile de magazine.

Promovarea produselor autohtone și sprijinirea organizării unor piețe agroalimentare pentru desfacerea produselor proprii de către micii producători.
Refacerea drumurilor de acces cu prioritate acolo unde există potențial și mari exploatații agricole cu un număr important de lucrători agricoli implicați.

Facilitarea relației producători-primării, care să asigure o informare continuă, completă, către producători, prin înființarea unui birou dedicat în cadrul CJ.

Transparența și digitalizarea

Digitalizare
La Consiliul Județean Iași, completarea cererilor, depunerea documentelor, urmărirea parcursului cererii, plata taxelor și alte operațiuni necesare depunerii documentelor se vor face rapid, electronic, de oriunde. Cetățenii nu vor mai umbla după ștampile și semnături pe tot felul de acte, nu vor mai trebui să alerge de la o autoritate la alta.

Transparență
Informațiile privind atribuirile de contracte vor conține în mod obligatoriu: numărul contractului, tipul și obiectul contractului, părțile contractante, valoarea contractului, data atribuirii, data semnării contractului și durata lui. Toate informațiile privind contractele subsecvente, anexele la contracte vor fi publicate pe siteul Consiliului Județean

Citește programul inegral AICI